Specjalizacje

Kancelaria podejmuje się świadczenia pomocy prawnej głównie w ramach poniższych specjalizacji, jednak jeśli mają Państwo pytania dotyczące innych dziedzin prawa, zapraszamy do kontaktu, a z chęcią rozpatrzymy czy jesteśmy w stanie pomóc.

 

Główne specjalizacje

 

Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym posiadając doświadczenie w prowadzeniu spraw:

 • o zapłatę
 • o zniesienie współwłasności
 • o zasiedzenie
 • o ustanowienie służebności
 • spadkowych
 • lokalowych (eksmisje, ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy najmu)

Przygotowujemy również umowy oraz sprawdzamy już sporządzone w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, mając na względzie zabezpieczenie interesów naszego klienta.

Prawo Cywilne

Prawo rodzinne

Mając na uwadze specyfikę spraw rodzinnych, podejmujemy się ich prowadzenia kierując się przede wszystkim dobrem klienta oraz bacząc na zaufanie, którym nas obdarzył. Prowadzimy sprawy o:

 • rozwód i separację
 • stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego
 • alimenty
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • zaspokajanie potrzeb rodziny
 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
 • podział majątku wspólnego małżonków

Prawo Rodzinne

Prawo gospodarcze

Świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców mamy na uwadze wszystkie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej poszukując najbardziej optymalnych rozwiązań dla naszych klientów. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną zarówno początkującym przedsiębiorcom, jak i tym z ugruntowaną pozycją na rynku. Do zakresu kompetencji Kancelarii należy:

 • zakładanie spółek, fundacji i stowarzyszeń
 • prawo korporacyjne
 • przekształcenia
 • umowy
 • akty wewnętrzne i regulaminy
 • sprawy o zapłatę

Prawo Cywilne

Prawo międzynarodowe

Posiadając doświadczenie w prowadzeniu spraw z elementem międzynarodowym, doradzamy w kwestiach prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, takich jak zakładanie spółek oraz obsługa korporacyjna, zawieranie umów, udzielanie pełnomocnictw i inne. Kompleksowo doradzamy w sprawach jurysdykcji oraz prawa właściwego oraz sporządzamy kontrakty w różnych wersjach językowych.

Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań z tytułu zdarzeń zaistniałych za granicą. Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego w sytuacji gdy jedna ze stron posiada stałe miejsce zamieszkania poza granicami kraju.

Prawo Międzynarodowe

Prawo administracyjne

Podążając w ślad za oczekiwaniami naszych klientów zajmujemy się prowadzeniem postępowań administracyjnych zarówno na etapie postępowania przed organami administracji publicznej, jak również na etapie sądowym, poszukując najbardziej celowych i skutecznych rozwiązań każdej prowadzonej sprawy. Świadczymy usługi w ramach:

 • odwołań od decyzji ZUS
 • prawa budowlanego
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • prawa ochrony środowiska
 • dofinansowań z urzędu pracy oraz Unii Europejskiej

Prawo Administracyjne

Odszkodowania

Świadczymy pomoc prawną na rzecz poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, uzyskując dla nich należną rekompensatę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty.

Profil naszej działalności w zakresie odszkodowań obejmuje również:

 • uzyskiwanie odszkodowań za odwołany, opóźniony lot, zagubiony bagaż
 • błąd medyczny
 • wypadki komunikacyjne i inne
 • odszkodowanie za szkodę i zadośćuczynienie za krzywdę

Odszkodowania

Nowe technologie

Zajmujemy się  przygotowywaniem umów IT, w tym umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich, a także doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem internetowym oraz ochroną danych osobowych.

Przeprowadzimy dla Twojej firmy audyt regulaminów sklepów internetowych oraz regulaminów stron www pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności.

Zajmiemy się również zgłoszeniem bazy danych Twojej firmy do GIODO.

Nowe Technologie

Prawo pracy

Zajmując się prawem pracy, które ma na celu ochronę interesów pracowniczych, zadaniem Kancelarii jest ochrona słusznych interesów naszych klientów. Doradzamy im na temat Kodeksu Pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Przeprowadzimy Twoją sprawę o:

 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę

Przeanalizujemy Twoją umowę o pracę odpowiadając na nurtujące Cię pytania, oraz udzielimy porad w zakresie przysługujących Ci uprawnień pracowniczych.

Prawo pracy