30 lipca, 2021

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – o co chodzi i czy warto?

           W przypadku zakładania działalności gospodarczej z drugą osobą (lub grupą osób) nasi klienci często decydują się na założenie spółki cywilnej (nawet nasza kancelaria początkowo funkcjonowała w […]
22 kwietnia, 2020

Praktyczne zastosowania inteligentnych kontraktów

           Inteligentne Kontrakty (ang. „smart contracts”) to, w dużym skrócie, programy komputerowe oparte na technologii Blockchain, umożliwiające dokonywanie elektronicznych transakcji między zainteresowanymi podmiotami. Wyjątkowość Inteligentnych Kontraktów polega […]
22 kwietnia, 2020

Wypowiadanie konsumenckich umów w czasach epidemii

            Obecna sytuacja spowodowana epidemią koronawirusa znacznie skomplikowała stosunki zobowiązaniowe istniejące pomiędzy stronami różnych umów. W szczególności, sytuacje życiowe czy ekonomiczne niektórych konsumentów zmieniły się do […]