Dane osobowe i e-commerce (RODO)

Tematyka ochrony danych osobowych stała się w ostatnim czasie kluczową dla naszych Klientów. W związku z rozpoczęciem obowiązywania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 25 maja 2018 r. na Przedsiębiorców zostały nałożone nowe obowiązki związane z ochroną danych osobowych.

Pomagamy naszym Klientom odnaleźć się w często niejasnych dla Nich uregulowaniach, po dokonaniu audytu przygotowując pełną dokumentację w tym zakresie, sporządzając m.in. takie dokumenty jak polityka ochrony danych osobowych, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, rejestr naruszeń ochrony danych osobowych, stosowne upoważnienia, jak również oświadczenia dla pracowników.

Dla Przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe przygotowujemy dostosowane do wymogów RODO regulaminy sklepów internetowych, polityki prywatności i polityki plików cookies, zapewniając również bieżącą obsługę w zakresie monitorowania zmian w obszarze ochrony danych osobowych.