Nieruchomości

Bardzo ważną decyzją w życiu każdego z nas jest zakup mieszkania, działki budowlanej czy domu. Z decyzją tą wiąże się również podjęcie dużych zobowiązań finansowych, stąd też podejmując ją chcemy być pewni, że nic nas nie zaskoczy, że dobrze lokujemy swoje środki. Towarzyszymy więc naszym Klientom również na etapie dokonywanego przez nich zakupu wymarzonego M, sprawdzając dla nich umowy rezerwacyjne, przedwstępne umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, umowy przeniesienia własności.

Pomocą służymy również Przedsiębiorcom prowadzącym działalność w branży budowlanej, uczestnicząc w negocjacjach z drugą stroną kontraktu, czy też przygotowując dla Nich umowy, jakie na co dzień zawierają ze swoimi kontrahentami, zabezpieczając tym samym maksymalnie Ich interesy.