Nowe technologie

Jednym z głównych obszarów specjalizacji Kancelarii jest tematyka prawa własności intelektualnej i nowych technologii. Pomagamy naszym Klientom chronić ich rozwiązania, przygotowując m.in. umowy zabezpieczające ich autorskie prawa majątkowe do utworów, umowy licencyjne. Umowy takie zaopatrujemy również w niezbędne zapisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Wiemy jak ważna dla naszych Klientów jest ochrona ich logo, znaków graficznych, które przez lata stały się wizytówką ich firm, dlatego też w swojej ofercie posiadamy obsługę procesu rejestracji znaków towarowych.