Odwołania od decyzji ZUS

W codziennej pracy spotykamy się również z problemami naszych Klientów dotyczącymi odmownych decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Często są zagubieni, towarzyszy im niezrozumienie zawiłych przepisów prawnych powołanych w decyzji, pytają, czy mają jakąkolwiek szansę na uzyskanie wyroku sądowego zmieniającego decyzję ZUS. Po wnikliwej analizie bardzo często okazuje się, że jesteśmy w stanie pomóc.

Powołując właściwe przepisy, posiłkując się orzecznictwem sądowym oraz głosami judykatury sporządzamy odwołania od decyzji ZUS, które spotykają się następnie z aprobatą sądów, co przekłada się na satysfakcjonujące postanowienia sądów wydawane dla naszych Klientów.