Postępowania przed KNF

Posiadamy bogate doświadczenie oraz zaplecze wiedzy niezbędne do przeprowadzenia różnorakich postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego. Naszą specjalizacją jest procedura o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi.

Podjęte przez nas postępowania finalizujemy sprawnie, biorąc pod uwagę specyfikę działalności każdej firmy oraz pomagamy klientom wypracować dostosowane do modelu biznesowego dokumenty wewnętrzne takie jak polityka i strategia inwestycyjna ASI. Zapewniamy, aby spółki inwestycyjne działały w granicach prawa, wypełniając wszystkie ciążące na nich obowiązki regulacyjne.

Doradzamy również w takich kwestiach jak zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie portfelami inwestycyjnymi oraz obowiązki podmiotów świadczących usługi płatnicze.