Prawo angielskie i międzynarodowe

Posiadając doświadczenie w prowadzeniu spraw z elementem międzynarodowym, pomagamy Klientom w kwestiach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za granicą, takich jak zakładanie spółek oraz obsługa korporacyjna, zawieranie umów, udzielanie pełnomocnictw i inne. Kancelaria zajmuje się doradztwem w zakresie międzynarodowych aktów prawnych takich jak Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, INCOTERMS, konwencje o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Nasze zainteresowanie prawem brytyjskim sprawia, że opracowaliśmy także odpowiednie klauzule Brexitu do umów zawieranych przez naszych Klientów, aby w możliwie najszerszy sposób chronić ich interesy. Kancelaria kompleksowo doradza również w sprawach jurysdykcji oraz prawa właściwego. Biegłe władanie językiem angielskim w tym znajomość prawniczego języka angielskiego wynikające z doświadczenia w pracy w Wielkiej Brytanii sprawia, że jesteśmy w stanie sporządzać kontrakty również w angielskiej wersji językowej.

Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań z tytułu zdarzeń zaistniałych za granicą. Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego w sytuacji gdy jedna ze stron posiada stałe miejsce zamieszkania poza granicami kraju.