Odwołanie od decyzji ZUS
20 września, 2016
Wkład niepieniężny do spółki. Charakter prawny aportu.
19 października, 2016
Pokaż wszystkie

Czym jest zachowek? Co oznacza „być wydziedziczonym”?

Zasadą jest dziedziczenie ustawowe, jednakże spadkodawca może postanowić inaczej i swój majątek przekazać mocą testamentu innym osobom niż wynika to z ustawy. Co dzieje się w takiej sytuacji? Jakie uprawnienia przysługują spadkobiercom ustawowym?

Otóż zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się:

–           jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzeciewartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym;

–           w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Bardzo często w życiu codziennym słyszymy sformułowanie: „został/została wydziedziczony/a”? Czym tak naprawdę jest wydziedziczenie? Wydziedziczenie jest pozbawieniem przez spadkodawcę w testamencie zstępnych, małżonka bądź rodziców prawa do zachowku. Kiedy spadkodawca może to uczynić? Uprawnienie takie przysługuje mu w sytuacji gdy uprawniony do zachowku:

–           wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

–           dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

–           uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu.

Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył.

Paulina Drzewiecka
Paulina Drzewiecka
Radca prawny, jest specjalistką w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej, przekształceń spółek oraz ładu korporacyjnego. Zajmuje się także prawem nowych technologii oraz stałą obsługą prawną firm z branży e-commerce. Ukończyła kwalifikację prowadzoną w Institute of Chartered Secretaries and Administrators, uzyskując tytuł Chartered Company Secretary, stąd też zapewnia kompleksową pomoc prawną spółkom brytyjskim. Włada językiem angielskim i włoskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *