Windykacja

Nasi Klienci, szczególnie Przedsiębiorcy, borykają się w codziennej pracy z problemami związanymi z nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez ich kontrahentów, klientów. Czasem wystarczy tylko proste wezwanie do zapłaty, aby zmotywować dłużnika do uregulowania należności.

Nie zawsze jednak na tym nasza rola się kończy, bowiem nie zawsze to zobowiązanie jest przez dłużników natychmiast regulowane, wówczas pozostaje sądowa droga dochodzenia roszczenia. Pomagamy naszym Klientom zidentyfikować roszczenie, wybrać odpowiednią drogę postępowania, a finalnie uzyskać w sądzie korzystne dla nich rozstrzygnięcie i pomóc im uzyskać należne im pieniądze.