REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO B2C – CO POWINIEN ZAWIERAĆ?

Regulamin sklepu internetowego to klucz do bezpieczeństwa zarówno Klienta, jak i Sprzedawcy, który w sposób wyczerpujący powinien określać m.in. uprawnienia i obowiązki obu stron związane z zawieraną umową sprzedaży. Dodatkowo, prawidłowo sporządzony regulamin sklepu umożliwia Sprzedawcy spełnienie względem konsumenta wielu obowiązków informacyjnych określonych przez przepisy prawne, w tym w szczególności Ustawę o prawach konsumenta.  Sprawdź, […]