Regulacja tajemnicy zawodowej dla zarządzających ASI

🔒 Na co powinni zwrócić uwagę zarządzający ASI? 🔒 W wyniku zmiany Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 681 z późn. zm.), zwaną dalej: „Ustawą”, z dniem 29 września 2023 r., zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ASI), działający na podstawie […]