Dla kogo ASI? Dowiedz się czy alternatywna spółka inwestycyjna jest dla Ciebie

Alternatywne spółki inwestycyjne (ASI) funkcjonują na naszym rynku (a właściwie w całej UE) już dobrych kilka lat. ASI stanowiły głównie formę uregulowania podmiotów typu venture capital i private equity, a większą popularność zyskały po 2019 roku, kiedy to wprowadzone zostały specjalne ulgi podatkowe dla tego typu podmiotów. Na dzień pisania niniejszego artykułu w rejestrze prowadzonym […]

Newsletter KRS – rozwiązanie mające zapobiegać “kradzieżom” spółek

Prezydent podpisał projekt nowelizacji ustawy o KRS, które od 21 czerwcu 2022 r. wprowadzi rozwiązania mające zapobiegać tzw. “kradzieżom spółek”. Celem proponowanych zmian jest także wzmocnienie informatycznego aspektu KRS, co ma się przyczynić do usprawnienia działania rejestru. Newsletter KRS – główny zamysł Wprowadzane zmiany mają na celu przede wszystkim przeciwdziałanie tzw. kradzieży spółek. Kradzież spółki […]