MENU

Newsletter KRS – rozwiązanie mające zapobiegać “kradzieżom” spółek

przez

Prezydent podpisał projekt nowelizacji ustawy o KRS, które od 21 czerwcu 2022 r. wprowadzi rozwiązania mające zapobiegać tzw. “kradzieżom spółek”. Celem proponowanych zmian jest także wzmocnienie informatycznego aspektu KRS, co ma się przyczynić do usprawnienia działania rejestru.

Newsletter KRS – główny zamysł

Wprowadzane zmiany mają na celu przede wszystkim przeciwdziałanie tzw. kradzieży spółek. Kradzież spółki ma miejsce wtedy, gdy osoba nieuprawniona za pomocą sfałszowanych dokumentów usiłuje zmienić sposób reprezentacji czy strukturę własnościową spółki. Osoby te, dokonując powyższych zmian, efektywnie przepisują zarządzanie lub własność spółki na swoje nazwisko.

Do tej pory zjawisko to sprawiało przedsiębiorcom nim dotkniętym spore problemy. We wielu przypadkach przedsiębiorca dowiadywał się o kradzieży dopiero w chwili otrzymania postanowienia sądu o dokonaniu zmiany w rejestrze – zatem nie było żadnej możliwości zapobieżenia kradzieży. Ustawodawca w końcu dostrzegł powagę problemu, czego owocem stał jest Newsletter KRS.

W jaki sposób będzie działać Newsletter? Przedsiębiorca posiadający konto w PRS, w razie zainteresowania, będzie mógł otrzymywać wiadomości na podany przez niego adres e-mail informujące o wpływie wszelkich wniosków do systemu PRS. W przypadku otrzymania powiadomienia o nieautoryzowanym wniosku osoby uprawnione będą mogły szybko zawiadomić sąd i organy ścigania o usiłowaniu kradzieży spółki. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać także informację o zainicjowaniu lub zakończeniu sprawy rejestrowej, zanim jeszcze nastąpi rozpoznanie wniosku o wpis czy uprawomocnienie się orzeczenia.

Jak uruchomić tę usługę?

Nowelizacja zakłada, że uruchomienie tej usługi polegać będzie na zalogowaniu się na koncie w Portalu Rejestrów Sądowych (PRS), a następnie wybraniu odpowiedniej zakładki. Po uruchomieniu usługi użytkownik PRS będzie powiadamiany o wszelkich zdarzeniach, które miały miejsce od chwili wskazania przez niego danego numeru KRS.

Rozwiązanie to będzie zatem stanowiło nowy kanał przekazywania informacji dotyczących spółek dla przedsiębiorców. Jak przewidują nowe przepisy, w wypadku ewentualnej przerwy w funkcjonowaniu systemu, dostępne będą tradycyjne metody uzyskiwania dostępu do akt rejestrowych. 

Czas pokaże, jak dobrze projektowane przepisy będą się sprawdzać w praktyce. Warto jednak zaznaczyć, że w obecnym stanie jest to krok w stronę uproszczenia sposobów na pozyskiwanie informacji z KRS.

Paulina Jachna

Partner Zarządzający

specjalizacje: prawo angielskie i międzynarodowe , prawo spółek, umowy gospodarcze, venture capital.

1

Z kim współpracujemy

3

Kim jesteśmy

4

Aktualności

5

Kontakt

5

Kontakt

1

Who we work with

3

Who we are

4

News

5

Contact

5

Contact