Dofinansowanie na rejestrację znaków towarowych

W tym roku rusza już kolejna edycja funduszu dla MŚP „Ideas powered for business”. Jest to program dla Małych i Średnich przedsiębiorstw (MŚP), powstały w celu przyznawania dotacji na potrzeby wsparcia praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw europejskich.

Dodatkowe obowiązki dla platform marketplace

W tym artykule przyjrzymy się nadchodzącym zmianom w branży eCommerce z perspektywy dostawców usług marketplace. Wspólnie przejdziemy przez najważniejsze obowiązki nałożone na platformy handlowe przez dyrektywę Omnibus. Przepisy implementujące wspomnianą dyrektywę wejdą w życie już 1 stycznia 2023 r. To ostatni dzwonek na przygotowanie platform handlowych do nowych wymogów, dlatego zapraszamy do lektury! Jednym z […]

Dla kogo ASI? Dowiedz się czy alternatywna spółka inwestycyjna jest dla Ciebie

Alternatywne spółki inwestycyjne (ASI) funkcjonują na naszym rynku (a właściwie w całej UE) już dobrych kilka lat. ASI stanowiły głównie formę uregulowania podmiotów typu venture capital i private equity, a większą popularność zyskały po 2019 roku, kiedy to wprowadzone zostały specjalne ulgi podatkowe dla tego typu podmiotów. Na dzień pisania niniejszego artykułu w rejestrze prowadzonym […]

E-sklep na nowych zasadach

Wkrótce do polskiego prawa zostaną implementowane trzy unijne dyrektywy o ogromnym znaczeniu dla branży e-commerce. Mowa tutaj o tzw. dyrektywie Omnibus, dyrektywie towarowej oraz dyrektywie cyfrowej. Z punktu widzenia e-sklepów największe znaczenie mają dwie pierwsze z wymienionych. Co prawda termin implementacji wspomnianych dyrektyw już minął, jednak w związku z tym, że przepisy krajowe w tym […]

Banery cookies – jak projektować je zgodnie z prawem

Banery cookies – większość je zna, jednak niewielu potrafi je poprawnie zaprojektować. Prawo systematycznie kształtuje coraz dokładniejsze wytyczne co do treści i sposobu działania takich rozwiązań, a naruszenie przepisów grozi poważnymi konsekwencjami. Europejskie organy ochrony danych także częściej nakładają kary pieniężne na podmioty stosujące nieodpowiednie banery cookies. Dla przykładu, francuski organ nadzoru nałożył na Google […]

Czy nowe przepisy o finansowaniu społecznościowym oznaczają koniec crowdfundingu dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością?

Dotychczas nieuregulowany rynek platform crowdfundingowych (finansowania społecznościowego) w ostatnich latach przeżywał w Polsce okres dynamicznego rozwoju, a wartość rynku crowdfundingu udziałowego na koniec 2021 r. wynosiła co  najmniej 308 mln zł1. Zaskakujący może być zatem fakt, iż w zeszłym miesiącu, dnia 29 lipca 2022 r., weszła w życie pierwsza w naszym kraju ustawa regulująca bezpośrednio […]

Akcja Menstruacja – warto pomagać!

Fundacja Akcja Menstruacja to organizacja, której celem jest kompleksowe wspieranie osób dotkniętych ubóstwem menstruacyjnym w Polsce. Po pierwszym sukcesie jakim było zebranie pieniędzy na zakup 1000 kubeczków menstruacyjnych dla potrzebujących Polek projekt społeczny stworzony przez kilka licealistek przekształcił się w fundację. W ramach współpracy kancelaria DKLAW zapewnia fundacji wsparcie prawne we wszystkich formalnościach, które wymagają […]

Praca zdalna w Kodeksie Pracy – nowość czy modny dodatek?

Pierwsze próby regulacji pracy zdalnej polski ustawodawca podjął w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095 t.j.). Zmiany organizacyjne, które zaszły na skutek pandemii, zdają się nieodwracalne. Co więcej, akcept dla pracy zdalnej cieszy się tak […]

Zatrudnianie pracowników do pracy zdalnej w Polsce przez zagraniczny podmiot

Planując zatrudnianie pracowników czy kontraktorów w innym kraju niż kraj siedziby naszego przedsiębiorstwa należy zdawać sobie sprawę nie tylko z lokalnych regulacji związanych z prawem pracy, ale również znać inne potencjalne implikacje prawne oraz podatkowe. Klienci przykładowo często zastanawiają się, czy koniecznym jest założenie osobnej spółki w kraju, w którym znajdują się osoby wykonujące zadania […]

Newsletter KRS – rozwiązanie mające zapobiegać “kradzieżom” spółek

Prezydent podpisał projekt nowelizacji ustawy o KRS, które od 21 czerwcu 2022 r. wprowadzi rozwiązania mające zapobiegać tzw. “kradzieżom spółek”. Celem proponowanych zmian jest także wzmocnienie informatycznego aspektu KRS, co ma się przyczynić do usprawnienia działania rejestru. Newsletter KRS – główny zamysł Wprowadzane zmiany mają na celu przede wszystkim przeciwdziałanie tzw. kradzieży spółek. Kradzież spółki […]