Regulacja tajemnicy zawodowej dla zarządzających ASI

W wyniku zmiany Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniualternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 681 z późn. zm.), zwaną dalej:„Ustawą”, z dniem 29 września 2023 r., zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ASI),działający na podstawie wpisu do rejestru, zyskali nowy obowiązek – zachowanie tajemnicyzawodowej. To zmiana, która […]