MENU

Czym jest zachowek? Co oznacza „być wydziedziczonym”?

przez

Zasadą jest dziedziczenie ustawowe, jednakże spadkodawca może postanowić inaczej i swój majątek przekazać mocą testamentu innym osobom niż wynika to z ustawy. Co dzieje się w takiej sytuacji? Jakie uprawnienia przysługują spadkobiercom ustawowym?

Otóż zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się:

–           jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzeciewartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym;

–           w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Bardzo często w życiu codziennym słyszymy sformułowanie: „został/została wydziedziczony/a”? Czym tak naprawdę jest wydziedziczenie? Wydziedziczenie jest pozbawieniem przez spadkodawcę w testamencie zstępnych, małżonka bądź rodziców prawa do zachowku. Kiedy spadkodawca może to uczynić? Uprawnienie takie przysługuje mu w sytuacji gdy uprawniony do zachowku:

–           wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

–           dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

–           uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu.

Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył.

Paulina Jachna

Partner Zarządzający

specjalizacje: prawo angielskie i międzynarodowe , prawo spółek, umowy gospodarcze, venture capital.

1

Z kim współpracujemy

3

Kim jesteśmy

4

Aktualności

5

Kontakt

5

Kontakt

1

Who we work with

3

Who we are

4

News

5

Contact

5

Contact