MENU

Twój biznes dojrzał i zastanawiasz się jaka forma działalności najlepiej pasuje do obecnej struktury Twojej firmy? Planujesz reorganizację przedsiębiorstwa i szukasz wsparcia specjalistów doświadczonych w tym procesie?

Rozważ skorzystanie z usług doradczych w zakresie przekształcania spółek. Pomożemy Ci rozwiać wszelkie wątpliwości i wytłumaczymy zawiłości przepisów. Przygotujemy kompleksowy plan przekształcenia, a następnie pomożemy Ci go zrealizować z najkorzystniejszym rezultatem dla Twojej firmy.

Dostosuj firmę
do realiów
rynkowych w jakich
funkcjonuje

Dzięki nam dowiesz się, dlaczego przekształcenie formy prowadzonej działalności jest konieczne dla rozwoju Twojego biznesu. W ramach doradztwa wyjaśnimy Ci, co konkretnie zmieni się w Twojej działalności. Zapewnimy Ci wsparcie na wszystkich płaszczyznach:

Nasze rekomendacje dostosujemy do stopnia ryzyka gospodarczego, Twojego otoczenia biznesowego oraz aktualnych regulacji i potencjalnych zmian przepisów. Przygotujemy projekt uchwały w sprawie przekształcenia dostosowany do potrzeb Twoich wspólników, a także zindywidualizowany projekt umowy spółki przekształconej.

Skorzystaj
z naszej pomocy

Bierzemy przy tym pełną odpowiedzialność za koordynację całego procesu, skupiając się na indywidualnych potrzebach Twojej firmy. W ramach usługi przekształcenia:

przedstawimy Ci dostępne formy prowadzenia działalności i pomożemy wybrać najkorzystniejszą

zidentyfikujemy prawne i podatkowe konsekwencje związane z procesem

przeprowadzimy audyt i sporządzimy umowę lub statut przekształconej spółki

w razie potrzeby zarekomendujemy sprawdzonego biegłego rewidenta co usprawni cały proces

przygotujemy i złożymy wniosek o wpis przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego

na bieżąco będziemy monitorować przebieg postępowania rejestrowego

1

Z kim współpracujemy

3

Kim jesteśmy

4

Aktualności

5

Kontakt

5

Kontakt

1

Who we work with

3

Who we are

4

News

5

Contact

5

Contact