Banery cookies – jak projektować je zgodnie z prawem

Banery cookies – większość je zna, jednak niewielu potrafi je poprawnie zaprojektować. Prawo systematycznie kształtuje coraz dokładniejsze wytyczne co do treści i sposobu działania takich rozwiązań, a naruszenie przepisów grozi poważnymi konsekwencjami. Europejskie organy ochrony danych także częściej nakładają kary pieniężne na podmioty stosujące nieodpowiednie banery cookies. Dla przykładu, francuski organ nadzoru nałożył na Google […]

Akcja Menstruacja – warto pomagać!

Fundacja Akcja Menstruacja to organizacja, której celem jest kompleksowe wspieranie osób dotkniętych ubóstwem menstruacyjnym w Polsce. Po pierwszym sukcesie jakim było zebranie pieniędzy na zakup 1000 kubeczków menstruacyjnych dla potrzebujących Polek projekt społeczny stworzony przez kilka licealistek przekształcił się w fundację. W ramach współpracy kancelaria DKLAW zapewnia fundacji wsparcie prawne we wszystkich formalnościach, które wymagają […]

Praca zdalna w Kodeksie Pracy – nowość czy modny dodatek?

Pierwsze próby regulacji pracy zdalnej polski ustawodawca podjął w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095 t.j.). Zmiany organizacyjne, które zaszły na skutek pandemii, zdają się nieodwracalne. Co więcej, akcept dla pracy zdalnej cieszy się tak […]

Zatrudnianie pracowników do pracy zdalnej w Polsce przez zagraniczny podmiot

Planując zatrudnianie pracowników czy kontraktorów w innym kraju niż kraj siedziby naszego przedsiębiorstwa należy zdawać sobie sprawę nie tylko z lokalnych regulacji związanych z prawem pracy, ale również znać inne potencjalne implikacje prawne oraz podatkowe. Klienci przykładowo często zastanawiają się, czy koniecznym jest założenie osobnej spółki w kraju, w którym znajdują się osoby wykonujące zadania […]